Про приєднання до електричних мереж

Інформація від 1.02.2014 року

Інформація щодо потужності трансформаторних підстанцій*

Інформація від 1.08.2014 року

Інформація щодо потужності трансформаторних підстанцій*

Інформація від 1.02.2015 року

Інформація щодо потужності трансформаторних підстанцій*

Інформація від 1.08.2015 року

Інформація щодо потужності трансформаторних підстанцій*

Інформація від 9.03.2016 року

Інформація щодо потужності трансформаторних підстанцій*

Інформація від 01.02.2017 року

Інформація щодо потужності трансформаторних підстанцій*

Інформація від 03.08.2017 року

Інформація щодо потужності трансформаторних підстанцій*

Інформація від 01.02.2018 року

Інформація щодо потужності трансформаторних підстанцій*

* - інформація уточнюється

Інформація щодо приєднань за І квартал 2014 року

Інформація щодо приєднань за І півріччя 2014 року

Інформація щодо приєднань за 9 місяців 2014 року

Інформація щодо приєднань за 2014 рік

Інформація щодо приєднань за І квартал 2015 року

Інформація щодо приєднань за І півріччя 2015 року

Інформація щодо приєднань за 9 місяців 2015 року

Інформація щодо приєднань за 2015 рік

Інформація щодо приєднань за І півріччя 2016 року

Інформація щодо приєднань за 9 місяців 2016 року

Інформація щодо приєднань за 2016 рік

Інформація щодо приєднань за І квартал 2017 року

Інформація щодо приєднань за І півріччя 2017 року

Інформація щодо приєднань за 9 місяців 2017 року

Інформація щодо приєднань за 2017 рік

Інформація щодо приєднань за І квартал 2018 року

Стандартний зразок заяви про приєднання електричних установок до мереж КП "Міські електричні мережі"

З метою спрощення процедури приєднання до електричних мереж, для замовника стоврено "єдине вікно", що знаходиться в кабінеті 101 адміністративного приміщення КП "МЕМ" за адресою м.Вараш, вул. Дачна 3. В "єдиному вікні" замовник зможе отримати всю необхідну інформацію та консультацію, щодо приєданння до електричної мережі підприємства. Також особисто подати заяву про приєднання разом із копіями доданих до неї документів, отримати технічні умови та договір на приєднання. Також всю необхідну інформацію можна отримати за телефоном 2-47-53. Відповідальна особа з усіх питань, щодо приєднання, прийняття заяв, та оформлення документів - інженер з приєднання Ромась С.А,

Також звертаємо Вашу увагу на те, що Заява про приєднання разом із копіями доданих до неї документів може надсилатись Замовником поштовим рекомендованим відправленням, або може бути подана в електронному вигляді на електронну адресу memvtg@ukr.net із застосуванням електронного цифрового підпису в установленому законодавством порядку.

Інформація щодо процедури приєднання електроустановок замовників до електричних мереж

Приєднання новозбудованих, реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок замовників до електричних мереж регулюється Кодексом системи розподілу, затвердженим Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 р. № 310.

У випадку приєднання електроустановок, замовнику для отримання технічних умов стандартного приєднання до електричних мереж  та нестандартного приєднання незалежно від заявленої потужності, необхідно звернутись в єдине вікно КП "Міські електричні мережі" в 101 кабінет адміністративного приміщення по вул. Дачна, буд. 3 з заявою встановленого зразка та необхідними документами, а саме:

1) копія документа, який підтверджує право власності чи користування цим об’єктом, або копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, або, за відсутності об’єкта, копія документа, який підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою або копію витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно. У разі відсутності кадастрового номера у свідоцтві про право власності на земельну ділянку - викопіювання з топографо-геодезичного плану або плану забудови території із зазначенням місця розташування земельної ділянки;

2) ситуаційний план та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 із зазначенням місця розташування об’єкта (об’єктів) Замовника, земельної ділянки Замовника або прогнозної точки приєднання (для об’єктів, які приєднуються до електричних мереж уперше);

3) копія паспорта або належним чином оформлена довіреність чи інший документ на право укладати та підписувати договір про приєднання;

4) проектні дані обладнання та електроустановок, запланованих до впровадження;

5) копія будівельного паспорта або містобудівних умов та обмежень з графічною частиною із зазначенням місця розташування, потужності та категорії надійності електропостачання за кожним об'єктом Замовника (для об'єктів, які приєднуються до електричних мереж уперше).

6) ТЕО (за наявністю);

Замовник - юридична особа або фізична особа-підприємець додатково надає копію витягу з Реєстру платників єдиного податку або копію свідоцтва платника податку на додану вартість (далі - ПДВ).

Замовник - фізична особа додатково надає реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті - серія та номер паспорта).

В «єдиному вікні» замовники можуть отримати детальну і вичерпну консультацію з питань приєднання, у тому числі бланки заяв і договорів.

У «єдиному вікні» для ознайомлення замовників встановлені стенди, на яких розміщена інформація з питань приєднання: зразки заповнення заяви, перелік документів, які додаються до заяви, ставки плати за стандартне приєднання й інша інформація, що стосується замовлення послуг з приєднання.

Інформація про розмір ставки плати за стандартне приєднання в залежності від місця розташування об’єкта замовника, схеми приєднання, напруги приєднання і категорії надійності електропостачання також розміщена на сайті Товариства, на сайті також оприлюднена (за встановленою формою) інформація щодо трансформаторних підстанцій 10-35-110 кВ Товариства із зазначенням резерву потужності.

Оператор системи розподілу безоплатно готує договір про стандартне та нестандартне приєднання до електричних мереж, невід'ємною частиною якого є технічні умови.

Підключення тимчасових (сезонних) об’єктів до електричної мережі здійснюється після оплати послуг за підключення, підготовку технічних умов на приєднання, погодження проектної документації.

При стандартному приєднанні ОСР готує технічне завдання на проектування електрозабезпечення, забезпечує виконання проектної документації, будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт та введення в експлуатацію новозбудованих чи реконструйованих електроустановок до точки приєднання замовника.

Строк надання послуги з приєднання для електроустановок першого ступеня потужності стандартного приєднання становить 20 календарних днів від дня оплати замовником Товариству вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок замовника другого ступеня потужності цей строк становить 30 календарних днів.

Інший строк виконання зазначених заходів погоджується із замовником у договорі про приєднання з посиланням на вимоги нормативних документів, що визначають строки проектування та будівництва або з інших причин, погоджених сторонами договору про приєднання.

У разі стандартного приєднання та нестандартного приєднання «під ключ» розроблення проектно-кошторисної документації на електроустановки зовнішнього електрозабезпечення здійснюється ОСР (та включає ввідний пристрій з комутаційним апаратом (ввідним)).

При бажанні, замовник може здійснювати проектування лінійної частини приєднання, про що робить відмітку у заяві.

Перебіг строку надання послуги з приєднання починається з дня, наступного за днем оплати Замовником ОСР вартості послуги з приєднання до електричних мереж відповідно до умов договору про приєднання.

Установлені строки надання послуги з нестандартного приєднання можуть бути змінені за згодою сторін договору про приєднання у разі впливу істотних факторів на тривалість будівельно-монтажних робіт або з інших причин, погоджених сторонами договору про приєднання.

ОСР зобов’язаний, а Замовник має право здійснювати усі можливі заходи в межах чинного законодавства з метою вирішення питання щодо відведення в установленому порядку земельних ділянок для розміщення об’єктів електроенергетики, у тому числі направлення відповідних листів до органів місцевого самоврядування та контролюючих органів, ініціювання проведення узгоджувальних нарад та робочих зустрічей в органах місцевого самоврядування за участю Замовника (уповноваженого представника замовника) тощо з метою максимального прискорення здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики.Після завершення процедури відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об’єктів електроенергетики продовжується перебіг строку надання послуги з приєднання, встановленого умовами договору про приєднання, про що ОСР інформує Замовника.

ОСР після завершення робіт з приєднання повідомляє Замовника про готовність власних мереж до підключення електроустановок Замовника, надає довідку про виконання технічних умов у частині зовнішнього електрозабезпечення. Зазначена довідка є підставою для укладання Замовником договорів (або внесення змін до діючих договорів) згідно з вимогами, встановленими на ринку електричної енергії.

Після отримання довідки про виконання технічних умов у частині зовнішнього електрозабезпечення Замовник надає ОСР заяву на підключення, до якої додаються:

  • документи, що підтверджують прийняття в експлуатацію (сертифікат або декларація) новозбудованих, реконструйованих або технічно переоснащених об’єктів Замовника;
  • документи, що підтверджують укладання Замовником договорів (або внесення змін до діючих договорів) згідно з вимогами, встановленими на ринку електричної енергії;
  • документи, що підтверджують отримання Замовником послуги з улаштування комерційного обліку електричної енергії.

Підключення електроустановок Замовника до електричної мережі здійснюється протягом 5 робочих днів після отримання заяви Замовника або 10 робочих днів, якщо підключення потребує припинення електропостачання інших Користувачів.

 

 

 

 

 

Шановні замовники!

   Доводимо до Вашого відома, що на виконання Закону України "Про електроенергетику", з 25.01.2013 року вступила в дію постанова НКРЕ від 25.12.2012 року № 1695 «Про затвердження ставок плати за стандартне приєднання електроустановок для Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя на 2013 рік» першого ступеню – до 16 кВт.

   Відповідно до Закону України "Про електроенергетику",станом на 23.01.2015 року, вступила в дію постанова НКРЕКП від 16.12.2014 року №805 «Про затвердження ставок плати за стандартне приєднання електроустановок для Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя на 2015 рік» другого ступеню - від 16 до 50 кВт. 

Для приєднання електроустановки до електричної мережі необхідно звернутись у КП «МЕМ» з переліком необхідних документів для заповнення заяви, після чого буде визначено тип Вашого приєднання.

  Приєднання Стандартне:

Тип Вашого приєднання буде Стандартним, якщо Вам потрібна потужність від 16 до 50 кВт (включно), а відстань по прямій лінії не буду перевищувати 300 метрів. При цьому точка приєднання повинна знаходитись в межах об`єкта замовника.

Об`єми необхідної Вам електричної потужності визначяєте Ви. Зазвичай потужність вказується в проектно-технічній документації на будинок/ділянку.

Відстань від Вашого будинку/об`єкта до точкі приєднання буде визначатись в момент формування технічних умов на приєднання.

Як буде нараховуватись плата за Стандартне приєднання

Сума до оплати за стандартне приєднання нараховується відповідно постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг від 09.01.2018 №12 (У редакції постанови НКРЕ від 09 січня 2018 року №12). Ставки плати за стандартне приєднання складають:

для міст III категорії надійності електрозабезпечення I - ступеня до 16 кВт (приєднання електроустановок до діючих мереж КП «МЕМ» на відстань, яка не перевищує 300 метрів по прямій лінії:

Ступінь напруги в точці приєднання, кВ

0,4

10 (6)

33 (27)

110 (154)

3-фазне

приєднання

1-фазне

приєднання

3-фазне

приєднання

1-фазне

приєднання

3-фазне

приєднання

1-фазне

приєднання

3-фазне

приєднання

1-фазне

приєднання

1480 грн.

без ПДВ

1480 грн.

без ПДВ

2820 грн.

без ПДВ

3460 грн.

без ПДВ

5550 грн.

без ПДВ

---

9380 грн.

без ПДВ

---

для міст II категорії надійності електрозабезпечення I - ступеня до 16 кВт  (приєднання електроустановок до діючих мереж КП «МЕМ» на відстань, яка не перевищує 300 метрів по прямій лінії:

Ступінь напруги в точці приєднання, кВ

0,4

10 (6)

33 (27)

110 (154)

3-фазне

приєднання

1-фазне

приєднання

3-фазне

приєднання

1-фазне

приєднання

3-фазне

приєднання

1-фазне

приєднання

3-фазне

приєднання

1-фазне

приєднання

1730 грн.

без ПДВ

1730 грн.

без ПДВ

3330 грн.

без ПДВ

4100 грн.

без ПДВ

6600 грн.

без ПДВ

---

11210 грн.

без ПДВ

---

 

для сільської місцевості III категорії надійності електрозабезпечення I - ступеня до 16 кВт (приєднання електроустановок до діючих мереж КП «МЕМ» на відстань, яка не перевищує 300 метрів по прямій лінії (сумарна відстань) від двох місць забезпечення потужністю до місця приєднання):

Ступінь напруги в точці приєднання, кВ

0,4

10 (6)

33 (27)

110 (154)

3-фазне

приєднання

1-фазне

приєднання

3-фазне

приєднання

1-фазне

приєднання

3-фазне

приєднання

1-фазне

приєднання

3-фазне

приєднання

1-фазне

приєднання

2180 грн.

без ПДВ

2180 грн.

без ПДВ

4260 грн.

без ПДВ

5270 грн.

без ПДВ

8520 грн.

без ПДВ

---

14510 грн.

без ПДВ

---

для сільської місцевості II категорії надійності електрозабезпечення  I - ступеня до 16 кВт (приєднання електроустановок до діючих мереж КП «МЕМ» на відстань, яка не перевищує 300 метрів по прямій лінії (сумарна відстань) від двох місць забезпечення потужністю до місця приєднання):

Ступінь напруги в точці приєднання, кВ

0,4

10 (6)

33 (27)

110 (154)

3-фазне

приєднання

1-фазне

приєднання

3-фазне

приєднання

1-фазне

приєднання

3-фазне

приєднання

1-фазне

приєднання

3-фазне

приєднання

1-фазне

приєдна

ння

2560 грн.

без ПДВ

2560 грн.

без ПДВ

5070 грн.

без ПДВ

6270 грн.

без ПДВ

10170 грн.

без ПДВ

---

17370 грн.

без ПДВ

---

 

для міст III категорії надійності електрозабезпечення II - ступеня від 16 до 50 кВт (приєднання електроустановок до діючих мереж КП «МЕМ» на відстань, яка не перевищує 300 метрів по прямій лінії:

Ступінь напруги в точці приєднання, кВ

0,4

10 (6)

33 (27)

110 (154)

3-фазне

приєднання

1-фазне

приєднання

3-фазне

приєднання

1-фазне

приєднання

3-фазне

приєднання

1-фазне

приєднання

3-фазне

приєднання

1-фазне

приєднання

1010 грн.

без ПДВ

1010 грн.

без ПДВ

2010 грн.

без ПДВ

2450 грн.

без ПДВ

3890 грн.

без ПДВ

---

6430 грн.

без ПДВ

---

для міст II категорії надійності електрозабезпечення II - ступеня від 16 до 50 кВт (приєднання електроустановок до діючих мереж КП «МЕМ» на відстань, яка не перевищує 300 метрів по прямій лінії:

Ступінь напруги в точці приєднання, кВ

0,4

10 (6)

33 (27)

110 (154)

3-фазне

приєднання

1-фазне

приєднання

3-фазне

приєднання

1-фазне

приєднання

3-фазне

приєднання

1-фазне

приєднання

3-фазне

приєднання

1-фазне

приєднання

1160 грн.

без ПДВ

1160 грн.

без ПДВ

2360 грн.

без ПДВ

2890 грн.

без ПДВ

4610 грн.

без ПДВ

---

7670 грн.

без ПДВ

---

 

для сільської місцевості III категорії надійності електрозабезпечення II - ступеня від 16 до 50 кВт (приєднання електроустановок до діючих мереж КП «МЕМ» на відстань, яка не перевищує 300 метрів по прямій лінії (сумарна відстань) від двох місць забезпечення потужністю до місця приєднання):

Ступінь напруги в точці приєднання, кВ

0,4

10 (6)

33 (27)

110 (154)

3-фазне

приєднання

1-фазне

приєднання

3-фазне

приєднання

1-фазне

приєднання

3-фазне

приєднання

1-фазне

приєднання

3-фазне

приєднання

1-фазне

приєднання

950 грн.

без ПДВ

950 грн.

без ПДВ

1880 грн.

без ПДВ

2290 грн.

без ПДВ

3630 грн.

без ПДВ

---

6000 грн.

без ПДВ

---

для сільської місцевості II категорії надійності електрозабезпечення II - ступеня від 16 до 50 кВт (приєднання електроустановок до діючих мереж КП «МЕМ» на відстань, яка не перевищує 300 метрів по прямій лінії (сумарна відстань) від двох місць забезпечення потужністю до місця приєднання):

Ступінь напруги в точці приєднання, кВ

0,4

10 (6)

33 (27)

110 (154)

3-фазне

приєднання

1-фазне

приєднання

3-фазне

приєднання

1-фазне

приєднання

3-фазне

приєднання

1-фазне

приєднання

3-фазне

приєднання

1-фазне

приєднання

1100 грн.

без ПДВ

1100 грн.

без ПДВ

2210 грн.

без ПДВ

2700 грн.

без ПДВ

4310 грн.

без ПДВ

---

7140 грн.

без ПДВ

---

 

для міст I категорії надійності електрозабезпечення II - ступеня від 16 до 50 кВт (приєднання електроустановок до діючих мереж КП «МЕМ» на відстань, яка не перевищує 300 метрів по прямій лінії (сумарна відстань) від двох місць забезпечення потужністю до місця приєднання):

Ступінь напруги в точці приєднання, кВ

0,4

10 (6)

33 (27)

110 (154)

3-фазне

приєднання

1-фазне

приєднання

3-фазне

приєднання

1-фазне

приєднання

3-фазне

приєднання

1-фазне

приєднання

3-фазне

приєднання

1-фазне

приєднання

1460 грн.

без ПДВ

1460 грн.

без ПДВ

3060 грн.

без ПДВ

3770 грн.

без ПДВ

6070 грн.

без ПДВ

---

10140 грн.

без ПДВ

---

 

для сільської місцевості I категорії надійності електрозабезпечення II - ступеня від 16 до 50 кВт (приєднання електроустановок до діючих мереж КП «МЕМ» на відстань, яка не перевищує 300 метрів по прямій лінії (сумарна відстань) від двох місць забезпечення потужністю до місця приєднання):

Ступінь напруги в точці приєднання, кВ

0,4

10 (6)

33 (27)

110 (154)

3-фазне

приєднання

1-фазне

приєднання

3-фазне

приєднання

1-фазне

приєднання

3-фазне

приєднання

1-фазне

приєднання

3-фазне

приєднання

1-фазне

приєднання

1380 грн.

без ПДВ

1380грн.

без ПДВ

2870 грн.

без ПДВ

3520 грн.

без ПДВ

5660 грн.

без ПДВ

---

9440 грн.

без ПДВ

---

 

Порядок приєднання до мереж КП «МЕМ» (стандартного приєднання)

1. Визначається тип приєднання. Для цього Ви звертаєтесь в КП «МЕМ» та надаєте заяву про приєднання та документи для офрмлення приєднання. Інженер КП «МЕМ» при необхідності допоможе Вам визначити приєднану потужність та допоможе при заповненні заяви на приєднання.

2. За 3 робочих дні КП «МЕМ» визначяє тип приєднання і повідомляє Вас.

3. КП «МЕМ» надає підписаний договір про приєднання та технічні умови, а також рахунок на оплату послуг з приєднання.

4. Замовник зі своєї сторони підписує договір та технічні умови, проплачює рахунок і надаєте копію чека про проплату. Після проплати рахунка

5. З наступного дня пістля здійснення оплати замовником на протязі 15 робочих днів КП «МЕМ» виконує будівельно-монтажні роботи та готує необхідний для Вас перелік документів для заключення договору з ПАТ «Рівнеобленерго» на постачання електроенергії.

- у випадку складного будівництва (при якому необхідно погодження будівельно-монтажні роботи з державними органами), термін виконання робіт може бути продовжений. Вас про це одразу повідомить інженер КП «МЕМ».

Примітка: якщо у споживача відсутній перелік документів, що необхідні для приєднання , споживачу надається письмова обгрунтована відмова.

Документи, які необхідно надавати в КП «МЕМ» для заповнення заяви на приєднання до електричних мереж

Ви фізична особа і Ваш об`єкт (будинок, гараж тощо);

1) заява про приєднання (бланк заяви при необхідності допоможе заповнити інженер під чяс консультації);

2) ситуаційний план із зазначенням місця розташування земельної ділянки та викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 або 1:5000;

3) копію документу , який підтверджує право власності чи користування цим об`єктом або, за відсутності об`єкта, право власності чи користування земельною ділянкою;

4) копія належним чином оформленої довіреності чи іншого документа на право укладати договори особі, яка уповноважена підписувати договори;

5) копія паспорта (сторінки1,2,3,4,11);

6) копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера

Нестандартне приєднання:

Тип Вашого приєднання буде нестандартним, якщо Вам потрібна потужність більше 16 кВт (включно), а відстань по прямій лінії буду перевищувати 300 метрів. При цьому точка приєднання повинна знаходитись в межах об`єкта замовника.

Об`єми необхідної Вам електричної потужності визначяєте Ви. Зазвичай потужність вказується в проектно-технічній документації на будинок/ділянку.

Відстань від Вашого будинку/об`єкта до точкі приєднання буде визначатись в момент формування технічних умов на приєднання.

Як буде нараховуватись плата за нестандартне приєднання

Сума до оплати за нестандартне приєднання нараховується відповідно пункту (2) постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 28.02.2013 №115. Встановити для існуючих (діючих) електричних мереж електропередавальних організацій питому вартість резерву потужності на рівні 0,25 тис. грн./кВт.

Порядок приєднання до мереж КП «МЕМ» (нестандартного приєднання)

1. Визначається тип приєднання. Для цього Ви звертаєтесь в КП «МЕМ» та надаєте заяву про приєднання та документи для офрмлення приєднання. Інженер КП «МЕМ» при необхідності допоможе визначити приєднану потужність та допоможе при заповненні заяви на приєднання:

-якщо приєднання об`єкта потребує погодження з власником магістральних/міждержавних мереж, строк підготовки документів складає 30 робочих днів, про це Вас повідомить інженер КП «МЕМ»;

-у випадку якщо у КП «МЕМ» з`являються зауваження до проектно-кошторисної документації, її потрібно буде доробляти з урахуванням даних зауважень на протязі 15 робочих днів і повторно надати на погодження в КП «МЕМ»;

-у випадку складного будівництва, термін може бути продовжено;

2. За 3 робочих дні КП «МЕМ» визначяє тип приєднання і повідомляє Вас.

3. Приходите до КП «МЕМ» і отримуєте договір про приєднання підписаний КП «МЕМ» та технічні умови, а також рахунок на оплату послуг з приєднання.

4. Підписуєте договір та технічні умови, здійснюєте проплату рахунку і надаєте копію чека про проплату. Після проплати отримуєте Ваш екземпляр підписаного договору та технічних умов.

5. Звертаєтесь в проектну організацію, яка буде розробляти проектно-кошторисну документацію згідно отриманих технічних умов та підрядну організацію, яка буде виконувати монтажні роботи. Сроки розроблення проектно-кошторисної документації визначаєте Ви.

6. Після розроблення проетно-кошторисної документації Ви надаєте на погодження в КП «МЕМ» 5 екземплярів. За 15 (30) робочих днів КП «МЕМ» повертає Вам 1 екземпляр проектно-кошторисної документації та на протязі 5 робочих днів з дня оформлення заяви на огляд та підключення і виконує роботи з приєднання та готує перелік документів для заключення договору з ПАТ «Рівнеобленерго» на постачання електроенергії.

- до Вас зателефонує інженер КП «МЕМ» для погодження дати і часу проведення робіт, можливого доступу до об`єкту.

Документи для юридичних осіб та фізичних осіб підприємців , які необхідно надавати в КП «МЕМ» для заповнення заяви на приєднання до електричних мереж

1) Заява затвердженої форми

2) Ситуаційний план із зазначенням місця розташування електроустановки, та викопіювання з генерального плану 1:2000 або 1:5000 із зазначенням місця розташування електроустановки, земельної ділянки та прогнозної точки приєднання

3) Копія документів, які підтверджують право власності чи користування об’єктом або, за відсутності об’єкта, права власності чи користування земельною діяльністю.

4) Копія довіреності оформленої належним чином на право укладати договори особі, яка уповноважена підписувати договори ( за потреби )

5). Копія свідоцтва платника ПДВ або свідоцтва про сплату єдиного ( фіксованого ) податку

6). Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб – підприємців.